SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA
Z obiskom ali nakupom preko naše spletne strani e-pick se strinjate s splošnimi pogoji, ki jih morate pozorno prebrati. Pogoji opredeljujejo razmerje med GALAMINO DOOEL Skopje na eni strani kot lastnikom spletne strani z domeno e-pick in vsemi njenimi poddomenami ter elektronskimi uporabniki domene in njenih poddomen.

GALAMINO DOOEL Skopje ne prevzema odgovornosti, če uporabnik ni prebral splošnih pogojev. Če se ne strinjate s splošnimi pogoji tega spletnega mesta, ga preprosto ne uporabljajte. Ime e-pick in Galamino je blagovna znamka GALAMINO DOOEL Skopje in je prepovedana za kakršno koli uporabo brez predhodnega pisnega soglasja lastnika. GALAMINO DOOEL Skopje si pridržuje vse pravice, ki izhajajo iz blagovne znamke.

AVTORSKE PRAVICE
Vsa vsebina na tem spletnem mestu, vključno z obliko, postavitvijo, slikami, informacijami, dizajnom in vsemi razpoložljivimi podatki, je intelektualna lastnina GALAMINO DOOEL Skopje, ki je zaščitena z avtorskimi in sorodnimi pravicami.

Prenos informacij, podatkov in slik, njihova distribucija, prenos ali uporaba povezave s tega spletnega mesta je strogo prepovedano. Njihova uporaba je možna le za nekomercialne namene in osebno uporabo, vsaka druga uporaba izven dovoljene za kakršno koli zlorabo podatkov in možnosti, ki jih ponuja to spletno mesto, pa je prepovedana. Podatki, ki jih deli ta stranka, so informativnega značaja. Vedno smo se zavzemali in se bomo zavzemali za točnost informacij, vendar so možna odstopanja in opustitve podatkov, odvisno od vira informacij.

Za vse izdelke se bomo potrudili, da bo na voljo fotografija, kot ilustracija videza in oblike izdelka.

E-PICK si pridržuje pravico do razkritja imen, modelov in drugih informacij o izdelku v angleščini, ko:

 • Med prevajanjem obstaja nevarnost izgube pomembnih informacij
 • V drugem jeziku ni enake ali podobne terminologije.

Za izpolnjevanje vaših potreb in zahtev bo E-PICK na voljo 24 ur na dan. V primeru začasne nedostopnosti ali prekinitve dostopa do spletne strani zaradi tehničnih ali zunanjih vplivov, na katere E-PICK ne more vplivati, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti in vam zagotoviti trajni dostop.

NAKUP
Kupec ima pravico izbrati izdelek, ki je ponujen na spletni strani E-PICK, in na njem oddati naročilo, ki bo določilo količino, način dostave in druge možnosti, ki so ponujene na spletni strani. Kupec ima pravico preklicati, dopolniti ali spremeniti opravljeno naročilo, dokler naročilo ni realizirano. Z realizacijo plačila kupec sklene pogodbo z GALAMINO DOOEL Skopje za rok, pogoje in izdelek, ki je predmet naročila.

Če zaradi tehničnih razlogov pride do težave pri oddaji naročila preko spletne strani ali če na zalogi ni določenega izdelka, si GALAMINO DOOEL Skopje pridržuje pravico, da zavrne in ne dokonča naročila brez obveznosti do kupca, razen vračilo denarja, če jih zaračuna kupec.

VARNOST
GALAMINO DOOEL Skopje se posveča popolni varnosti spletne strani z uporabo najbolj zanesljivih in preverjenih varnostnih rešitev za zaščito naročnika. Zaščita E-PICK je zagotovljena tako na domeni E-PICK kot tudi na vseh poddomenah na isti strani. E-PICK ne zagotavlja varnosti, če ima spletno mesto povezavo do drugega spletnega mesta in ne prevzema odgovornosti za varovanje osebnih podatkov teh strank.

Plačilo prek spletne strani je možno z vsemi sprejemljivimi kreditnimi in debetnimi karticami, Master (Standard / Business / Gold), Maestro, VISA / ELECTRON / CLASSIC / BUSINESS / GOLD, DINERS in drugimi plačilnimi karticami, če so banke pooblaščene , da organizirajo njihov sprejem . in preko PayPal. Pred oddajo naročila se prepričajte, da je banka, ki je izdala kartico, omogočila opravljanje transakcij prek spleta.

OSEBNI PODATKI
S sprejemanjem pogojev uporabnikov, ki so se registrirali na e-pick in vnesli svoje podatke v polja za registracijo, se strinjajo, da E-PICK vse podatke, vključno z osebnimi podatki, obdeluje in uporablja za ponujene storitve, izdelek oglaševanje in storitve ter dostava in plačilo.

Vsi osebni podatki, ki jih uporabnik vnese z registracijo, ne bodo objavljeni, prodani ali izročeni tretji osebi razen pristojnim organom na način, določen z zakonskimi predpisi in se hranijo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Podatki so shranjeni po najvišjih kriterijih za varno delovanje v skladu s politiko zasebnosti. Mladoletne osebe ne smejo posredovati osebnih podatkov brez soglasja staršev ali skrbnikov in E-PICK zanje ne prevzema nobene odgovornosti.

GARANCIJA
Vsi izdelki kupljeni pri GALAMINO DOOEL Skopje so pod garancijo. Za nekatere izdelke je garancija, navedena na spletni strani, omejena. Za te izdelke velja garancija, ki prihaja s temi izdelki, zaradi ustreznih pogodb, sklenjenih z uvozniki in/ali distributerji izdelkov. Predpisi, navedeni na tej spletni strani, ne veljajo za te izdelke.

GARANCIJSKI POGOJI
I Splošni pogoji

 1. Potrošnik ima pravico do reklamacije, če izdelek ne deluje po načrtih,
 2. Potrošnik je dolžan, ko opazi napako na izdelku, o tem v najkrajšem možnem času.

II Pravice potrošnikov, ki izhajajo iz obvezne garancije

 1. Spodaj navedene pravice se lahko uveljavljajo v garancijskem roku.
 2. Garancijski rok začne teči z dnem, ko je izdelek izročen potrošniku
 3. V primeru okvare je Trgovec oziroma Strežnik dolžan napako odpraviti v 30 dneh od dneva, ko je potrošnik prejel zahtevek za storitev.
 4. V primeru okvare izdelka, če ta ni popravljen, ima potrošnik pravico zahtevati zamenjavo enakega, novega in pravilnega izdelka ali novega in pravilnega izdelka, enakovrednega lastnostim starega izdelka, razen v primerih, ko je izpolnjevanje izdelka, ki ga je izbral potrošnik, nemogoče ali kadar bi to povzročilo nesorazmerno večje stroške Trgovca v primerjavi z drugim izdelkom. Pri tem se pri izpolnjevanju garancijskega posojila upošteva stanje izdelka, stopnja neskladnosti s pogodbo in težave, ki jih povzroči Trgovec ali ponudnik storitev.
 5. V primeru, da napaka ni odpravljena v skladu s točkami 3. in 4. zgoraj, lahko potrošnik po izbirnem pravu zahteva sorazmerno znižanje cene, zamenjavo izdelka z novim ali odpoved pogodbe. Potrošnik nima pravice odpovedati pogodbe v primeru nepomembne napake na izdelku.
 6. Trgovec ali serviser je dolžan zamenjavo oziroma popravilo opraviti tako, da bo v skladu z lastnostmi in lastnostmi izdelka, v garancijskem roku in ne da bi povzročalo bistvene težave potrošniku.
 7. Potrošnik ima zakonske pravice, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje in enake pravice niso ogrožene s to garancijo.

III Prijava reklamacij
Potrošnik lahko odda reklamacijo pri Trgovcu ali se obrne neposredno na servisne centre.

IV Primeri, ko je garancija lahko neveljavna

 1. Garancija ne velja v primeru:
  • fizične poškodbe izdelka; • izpostavljenosti vodi za izdelke, ki nimajo zaščite IP65 ali višje; • nepravilno priključenega na električno omrežje; • uporabe spremenljivega napajanja za izdelke, ki niso zasnovani za ta način delovanja • kakršna koli dejanja ali popravila, ki so povzročila okvaro, mehansko poškodbo ali okvaro in jih ni izvedel pooblaščeni servis.
 2. Garancija ne bo veljavna, če je do napake (škode) prišlo zaradi neupoštevanja potrošnikov pravil uporabe, navedenih v navodilih za uporabo izdelka.
 3. Potrošnik je ob oddaji oglasa dolžan predložiti davčni račun za izdelek oziroma izdan račun.
 4. Če zaradi zgoraj navedenih razlogov pride do okvar in škode, je servisiranje na stroške potrošnika, tudi če je opravljeno v času trajanja garancijske dobe.

Politika pošiljanja
Ob prevzemu izdelka je prejemnik dolžan izdelek preveriti glede morebitnih poškodb med transportom in preveriti morebitno pomanjkanje dela (če je izdelek sestavljen iz več delov). Če se ugotovi napaka, je prejemnik dolžan napako takoj prijaviti.

Pred dostavo izdelka se kupec lahko po telefonu pokliče za uro in dan dostave.
Način, stroški in čas, potrebni za dostavo, bodo navedeni pred prevzemom izdelkov in bodo izračunani glede na oddaljenost od lokacije skladišča do naročnikovega cilja • Najdaljši čas dostave iz lokalnega skladišča ne sme biti daljši od 3 delovnih dni od trenutka oddaje naročila ali več kot 30 dni na druge celine • Če je naročilo oddano po 17. uri, teče dobavni rok naslednji delovni dan • Če je naročilo oddano na dela prost dan , rok teče od prvega delovnega dne • Nedelovni dnevi se ne obračunavajo v roku dostave • E-PICK si pridržuje pravico podaljšati dobavni rok brez obvestila kupca najkasneje v 45 dneh od trenutka oddaje naročila . • Če pride do zamude pri dostavi, E-PICK ne nosi nikakršne odgovornosti, če zamudo povzroči podjetje, ki se ukvarja z dostavo blaga.

VRAČILO IN PREVZEM
Izdelek, ki je nepakiran in nerabljen, lahko skupaj s priloženim računom, tovornim listom in ostalimi spremnimi dokumenti, oddanimi ob dostavi, vrnete v roku 7 dni in ga lahko zamenjate z novim.

V primeru, da zahtevate vračilo kupnine, lahko to storite le, če izdelek vrnete nerabljen v originalni embalaži, z računom in tovornim listom ter ostalimi spremnimi dokumenti, predloženimi ob dostavi v roku 7 dni po prejemu izdelka. Denar bo nakazan na isti bančni račun, ki ste ga uporabili pri plačilu izdelka.

E-PICK si pridržuje pravico do spremembe politike vračila izdelkov in gotovine. Vse revizije ali spremembe bodo začele veljati takoj po objavi na spletni strani E-PICK.

Zamenjava izdelka ustrezne kakovosti se opravi, če izdelek ni bil v uporabi, če ima izdelek videz, uporabne lastnosti, pečate, tovarniške nalepke ter predloži račun, ki je bil potrošniku izdan skupaj z izdelkom.

Če trgovec v času oddaje zahteve potrošnika nima ustreznega izdelka (izdelka, ki bo ustrezal njegovim potrebam), ima potrošnik pravico izbrati:

 • prekiniti pogodbo in zahtevati vračilo vplačanega zneska oz
 • zamenjajte izdelek z ustreznim, ko je tak izdelek.

Trgovec je dolžan potrošnika, ki zahteva zamenjavo izdelka, obvestiti, da je tak izdelek naprodaj v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva prejema zahteve.