• Κατά την παραλαβή του προϊόντος, ο παραλήπτης υποχρεούται να ελέγξει το προϊόν για πιθανή ζημιά κατά τη μεταφορά και να ελέγξει για πιθανή έλλειψη ενός ανταλλακτικού (εάν το προϊόν αποτελείται από πολλά μέρη). Εάν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα, ο παραλήπτης υποχρεούται να αναφέρει αμέσως το ελάττωμα.
  • Πριν από την παράδοση του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς με τον αγοραστή για την ώρα και την ημέρα παράδοσης.
  • Η μέθοδος, το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την παράδοση θα αναφέρεται πριν από τη συλλογή των προϊόντων και θα υπολογιστεί ανάλογα με την απόσταση από την τοποθεσία της αποθήκης μέχρι τον προορισμό του πελάτη.
  • Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης από την τοπική αποθήκη δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας ή περισσότερο από 30 ημέρες σε άλλες ηπείρους.
  • Εάν η παραγγελία γίνει μετά τις 5 μ.μ. τότε η περίοδος παράδοσης ξεκινά από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Εάν η παραγγελία γίνει σε μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία ξεκινά από την πρώτη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται εντός της προθεσμίας παράδοσης.
  • Η E-PICK διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει την περίοδο παράδοσης χωρίς να ενημερώσει τον αγοραστή το αργότερο 45 ημέρες από τη στιγμή της παραγγελίας.
  • Εάν υπάρχει καθυστέρηση στην παράδοση, η E-PICK δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η καθυστέρηση οφείλεται στην εταιρεία που ασχολείται με την παράδοση των εμπορευμάτων.
  • Για όλες τις ερωτήσεις σχετικά με την παράδοση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.