ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
Чрез посещение или закупуване чрез нашия уебсайт за електронно избиране вие се съгласявате с общите условия, които трябва да прочетете внимателно. Термините определят връзката между GALAMINO DOOEL Скопие, от една страна, като собственик на уебсайта с домейна e-pick и всички негови поддомейни и електронни потребители на домейна и неговите поддомейни.

GALAMINO DOOEL Скопие не поема отговорност, ако потребителят не е прочел общите условия. Ако не сте съгласни с Общите условия на този сайт, просто не го използвайте. Името e-pick и Galamino е търговска марка на GALAMINO DOOEL Скопие и е забранено за всякакъв вид употреба без предварителното писмено съгласие на собственика. GALAMINO DOOEL Скопие си запазва всички права, произтичащи от търговската марка.

АВТОРСКИ ПРАВА
Цялото съдържание на този сайт, включително формата, оформлението, изображенията, информацията, дизайна и всички налични данни, е интелектуална собственост на GALAMINO DOOEL Скопие, която е защитена с авторско право и сродни права.

Изтеглянето на информация, данни и изображения, тяхното разпространение, предаване или използване на връзката от този сайт е строго забранено. Използването им е възможно само за нетърговски цели и лична употреба, а всяка друга употреба извън разрешеното за всяка злоупотреба с данните и опциите, предлагани от този сайт, е забранена. Информацията, споделена от тази страна, е информативна. Винаги сме се застъпвали и ще продължим да се застъпваме за точността на информацията, но са възможни отклонения и пропуски в информацията, в зависимост от източника на информацията.

За всички продукти ще направим всичко възможно снимката да е на разположение като илюстрация на външния вид и формата на продукта.

E-PICK си запазва правото да разкрива имена, модели и друга информация за продукта на английски език, когато:

 • Има риск от загуба на важна информация по време на превода
 • Няма същата или подобна терминология на другия език.

За да отговори на вашите нужди и изисквания, E-PICK ще бъде на разположение 24 часа в денонощието. В случай на временна липса или прекъсване на достъпа до уебсайта поради технически или външни влияния извън контрола на E-PICK, ние не можем да поемем никаква отговорност и да ви гарантираме постоянен достъп.

ПОКУПКА
Купувачът има право да избере продукта, предлаган на уебсайта E-PICK, и да направи поръчка върху него, която ще определи количеството, начина на доставка и други опции, предлагани на уебсайта. Купувачът има право да отмени, допълни или модифицира направената поръчка, докато поръчката не бъде реализирана. С реализирането на плащането, купувачът сключва споразумение с GALAMINO DOOEL Скопие за крайния срок, условията и продукта, който подлежи на поръчка.

Ако поради технически причини има проблем с извършването на поръчката през уебсайта, или ако складът не разполага с определен продукт, GALAMINO DOOEL Skopje си запазва правото да откаже и да не завърши поръчката, като няма задължения към клиента, освен връщането на пари, ако те са начислени от купувача.

БЕЗОПАСНОСТ
GALAMINO DOOEL Скопие е посветен на пълната сигурност на уебсайта, като прилага най-надеждните и доказани решения за сигурност, за да защити клиента. Защитата E-PICK се осигурява в домейна E-PICK, както и във всички поддомейни на една и съща страница. E-PICK не гарантира сигурност, ако сайтът има линк към друг уебсайт и не поема отговорност за защитата на личните данни на тези страни.

Плащанията през уебсайта могат да се извършват с всички приемливи кредитни и дебитни карти, Master (Standard / Business / Gold), Maestro, VISA / ELECTRON / CLASSIC / BUSINESS / GOLD, DINERS и други разплащателни карти, ако банките имат право да организират приемането им и чрез PayPal. Преди да направите поръчка, уверете се, че банката, издала картата, е направила възможно извършването на транзакции онлайн.

ЛИЧНИ ДАННИ
Приемайки условията на потребителите, които са се регистрирали в електронния избор и са подали своята информация в полетата за регистрация, те се съгласяват, че всички данни, включително лични данни, ще бъдат обработвани и използвани от E-PICK за предлаганите услуги, продукт реклама и услуги и доставка и плащане.

Всички лични данни, въведени от потребителя чрез регистрация, няма да бъдат публикувани, продавани или доставяни на трета страна, с изключение на компетентните органи по начин, определен от законовите разпоредби, и те се съхраняват в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Данните се съхраняват съгласно най-високите критерии за безопасна работа според политиката за поверителност. Непълнолетните не могат да предоставят лична информация без съгласието на техните родители или настойници и E-PICK не поема отговорност за това.

ГАРАНЦИЯ
Всички продукти, закупени от GALAMINO DOOEL Skopje са с гаранция. За определени продукти, гаранцията, посочена на уебсайта, е ограничена. За тези продукти гаранцията, която идва с тези продукти, е валидна поради съответните споразумения, сключени с вносителите и / или дистрибуторите на продуктите. Регламентите, изброени на този уебсайт, не се прилагат за тези продукти.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
I Общи условия

 1. Потребителят има право на рекламация, ако продуктът не работи както е планирано,
 2. След като забележи дефект в продукта, потребителят е длъжен да го информира възможно най-скоро.

  II Права на потребителите, произтичащи от задължителната гаранция

 3. Изброените по-долу права могат да бъдат упражнени в рамките на гаранционния срок.
 4. Гаранционният период започва от деня, в който продуктът е доставен на потребителя
 5. В случай на неизправност, Търговецът или Сървърът са длъжни да отстранят дефекта в рамките на 30 дни от деня на получаване на искането за услуга от потребителя.
 6. В случай на неизправност на продукта, ако той не е ремонтиран, потребителят има право да поиска замяна на същия, нов и правилен продукт или нов и правилен продукт, еквивалентен на характеристиките на стария продукт, освен в случаите, когато изпълнението на избрания от потребителя продукт е невъзможно или когато би довело до несъразмерно по-големи разходи на Търговеца, в сравнение с друг продукт. Това отчита състоянието на продукта, степента на неспазване на договора и проблемите, причинени от Търговеца или доставчика на услуги, при изпълнение на гаранционното заемане.
 7. В случай че дефектът не бъде отстранен съгласно точките в точки 3 и 4 по-горе, потребителят съгласно закона за избор може да поиска пропорционално намаление на цената, замяна на продукта с нов или да прекрати договора. Потребителят няма право да прекрати договора в случай на незначителен дефект на продукта.
 8. Търговецът или сервизният техник са длъжни да извършат подмяната или ремонта по начин, който ще бъде в съответствие с характеристиките и свойствата на продукта, в рамките на гаранционния срок и без те да причиняват значителни проблеми на потребителя.
 9. Потребителят има законните права, произтичащи от националното законодателство и същите права не са застрашени от тази гаранция.

  III Регистрация на рекламации
  Потребителят може да подаде рекламации до Търговеца или да се свърже директно със Сервизните центрове.

IV Случаи, при които гаранцията може да е невалидна

 1. Гаранцията няма да важи в случай на:
  • физическо увреждане на продукта;
  • излагане на вода за продукти, които нямат IP65 или по-висока защита;
  • неправилно свързан към електрическата мрежа;
  • използвайте променливо захранване за продукти, които не са предназначени за този режим на работа.
  • всякакви действия или ремонти, които са причинили неизправност, механични повреди или неизправност и не са извършени от оторизиран сервизен център.
 2. Гаранцията няма да бъде валидна, ако дефектът (повреда) е възникнал в резултат на неспазване от потребителя на правилата за употреба, изброени в инструкциите за употреба на продукта.
 3. При подаване на реклама потребителят е длъжен да представи фискалната фактура за продукта или издадената фактура.
 4. Ако поради горните причини възникнат дефекти и повреди, обслужването е за сметка на потребителя, дори когато се извършва за срока на гаранционния период.

  Политика за доставка
  При получаване на продукта получателят е длъжен да провери продукта за възможни повреди по време на транспортирането и да провери за възможен недостиг на част (ако продуктът е съставен от няколко части). Ако се открие дефект, получателят е длъжен незабавно да докладва за дефекта.

Преди доставка на продукта, купувачът може да се свърже по телефона за часа и деня на доставката.
• Методът, разходите и времето, необходимо за доставката, ще бъдат посочени преди събирането на продуктите и ще бъдат изчислени в зависимост от разстоянието от местоположението на склада до местоназначението на клиента.
• Максималното време за доставка от местния склад не може да бъде повече от 3 работни дни от момента на извършване на поръчката или повече от 30 дни до други континенти.
• Ако поръчката е направена след 17 часа, срокът за доставка започва да тече от следващия работен ден.
• Ако поръчката е направена в неработен ден, срокът започва да тече от първия работен ден.
• Неработните дни не се изчисляват в рамките на срока за доставка.
• E-PICK си запазва правото да удължи срока за доставка, без да уведоми купувача не по-късно от 45 дни от момента на поръчката.
• Ако има забавяне на доставката, E-PICK не носи никаква отговорност, ако забавянето е причинено от компанията, ангажирана с доставката на стоките.

ВРЪЩАНЕ И ВЗЕМАНЕ
Продуктът, който е разопакован и неизползван, може да бъде върнат в рамките на 7 дни, заедно с приложената по време на доставката фактура, товарителница и други придружаващи документи и можете да го замените с нов.

В случай че поискате възстановяване на сумата, можете да го направите само ако върнете продукта неизползван в оригиналната опаковка, като фактурата и товарителницата и други придружаващи документи са представени по време на доставката в рамките на 7 дни от получаването на продукта. Парите ще бъдат преведени по същата банкова сметка, която сте използвали при плащане на продукта.

E-PICK си запазва правото да промени своята политика и политика за връщане на пари. Всички ревизии или промени ще влязат в сила веднага след публикуването на уебсайта на E-PICK.

Замяната на продукта с подходящо качество се извършва, ако продуктът не е бил използван, ако външният вид на продукта, използваеми свойства, пломби, фабрични етикети, както и с представяне на касова бележка, издадени на потребителя заедно с продукта.

Ако по време на подаване на заявката от потребителя търговецът няма подходящ продукт (продукт, който отговаря на неговите нужди), потребителят има право да избере:

 • да прекрати договора и да поиска възстановяване на платената сума или
 • заменете продукта с подходящ, когато има такъв.

Търговецът е длъжен да уведоми потребителя, поискал замяната на продукта, че има такъв продукт за продажба в срок, който не може да надвишава 30 дни от датата на получаване на искането.